logo EN SK

NORDIC GROUP spolupracuje s významnými stavebnými spoločnosťami v Európe (predovšetkým v Škandinávii) a sprostredkúva možnosti spolupráce pri realizácii stavebných projektov pre stavebné spoločnosti zo strednej a východnej Európy. Našim cieľom je priniesť svojim klientom partnerstvo so stabilnými stavebnými gigantmi. Výsledkom našej činnosti býva dlhotrvajúci obchodný vzťah s benefitom pre všetky zúčastnené strany.