logo EN SK

Nami poskytované služby zahŕňajú sprostredkovanie stavebných projektov (Škandinávia, Západná Európa) z oblasti:

  • inžinierskych stavieb (predovšetkým mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody, prístavby, diaľnice, miestne cesty a účelové komunikácie, parkoviská, železničné, lanové a iné dráhy a podobne)
  • pozemných stavieb hlavne obchodné centrá, sklady, terminály, špecializované líniové stavby a podobne)

Úspech akéhokoľvek stavebného projektu je ovplyvnený riadením, spoluprácou a podporou všetkých zúčastnených strán projektu. Naša činnosť teda nespočíva iba v jednorazovom sprostredkovaní stavebných projektov. Dbáme o to, aby sme našim klientom poskytli čo možno najväčšiu podporu v zahraničí a boli im nápomocní pri etablovaní sa na zahraničné stavebné trhy.

Je potrebné si uvedomiť, že každý klient je jedinečný, poskytuje špecifické služby a teda aj projekt, ktorý mu NORDIC GROUP sprostredkuje, musí reflektovať na individuálne znalosti, know how a skúsenosti klienta.

Benefitom a výhodou pre našich klientov je skutočnosť, že klient uzatvára zmluvu na dodávku prác PRIAMO so zahraničným partnerom.